کورس‌های موجود

{mlang en}Basic Introduction to Trauma{mlang} {mlang fa}معرفی ابتدایی تراما{mlang} {mlang ps}د رواني صدمې لومړنۍ پېژندنه{mlang}

معرفی ابتدایی تراما

تراما تراما عبارت است از اثرگذاری تجربه تلخ و ناراحت‌کنندۀ عاطفی و جسمی بالای یک فرد که به طرق مختلف بر زندگی روزمره او تاثیر می‌گذارد. در این کورس آموزشی، مبادی تراما و اثرات آن بر انسان که شامل موضوعات علل بروز تراما، انواع و اعراض تراما به شمول ترامای ناشی از جنگ تدریس می‌گردد. در این کورس آموزشی، مبادی تراما و اثرات آن بر انسان که شامل موضوعات علل بروز تراما، انواع و اعراض تراما به شمول ترامای ناشی از جنگ تدریس می‌گردد. این دوره برای کسانی طراحی شده است که به عزم مهاجرت از أفغانستان خارج شده اند و یا در انتظار خروج‌اند. این افراد ممکن است که خودش، کدام عضو خانواده‌‌ یا کدام دوستش مصاب به تراما گردیده باشد.

{mlang en}Basic Trauma Training - Group Applications{mlang}{mlang fa}آموزش ابتدایی تراما (آسیب‌ روانی)- برنامۀ گروهی{mlang}

آموزش ابتدایی تراما (آسیب‌ روانی)- برنامۀ گروهی

تراما (آسیب روانی) عبارت است از تاثیرگذاری تجربه تلخ و ناراحت‌کنندۀ عاطفی و جسمی بالای یک فرد که به طرق مختلف بر زندگی روزمره او تاثیر می گذارد. این دوره آموزشی برای معرفی مبادی تراما و استفاده از روش‌های گروهی به عنوان گزینه درمانی آن، طرح‌ریزی گردیده است . این دوره متشکل از پنچ مودل می‌باشد که از آشنایی دانش‌آموزان به مبادی تراما در انسان‌ها و معرفی عوامل، انواع و علایم آن، آغاز می‌شود . سپس، قبل از این که دانش‌آموزان خود مهارت‌های تسهیل‌گری گروهی را بیاموزند و آن را تمرین کنند، با روش‌های مشورتی  گروهی به عنوان میتود حمایت از افرادی که تراما را تجربه کرده اند، آشنا می‌شوند. معرفی روش‌های مدیرتی تراما و مرور کلی پرنسیب‌های اساسی برای تسهیل گروهی موثر، نیز در این دوره شامل گردیده است. در پایان این دوره، اشتراک‌کنندگان دانش ابتدایی در مورد علل و پیامدهای تراما در انسان، را کسب خواهند کرد و مهارت‌های تسهیلگری گروهی را به عنوان  میتود حمایت از افراد متاثر از تراما و رهایی آن‌ها از تراما، را خواهند آموخت. این دوره برای کسانی طراحی شده است که با افرادی که تراما را تجربه کرده اند، کار می‌کنند، می‌خواهند درک  عمیق‌تری از تراما داشته باشند و روش‌های گروهی عملی و قابل دست‌یابی کاهش و محو اثرات و آسیب‌های روانی تراما را بیاموزند. 

{mlang en}Critical Thinking{mlang}{mlang fa}تفکر انتقادی{mlang}

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی یک مهارت بنیادین برای فراگیری درست می باشد. این فراگیری برای ما آگاهی دهنده، روشنایی بخش، چالش برانگیز و تغییرآورنده می باشد – نوعی از فراگیری که اذهان جوانان را با طرح ها و مفکوره های جدید روشنی می بخشد و شور و شوق شان را برای یادگیری بیشتر بالا می برد.


اخبار

(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)